MENTAL TRÄNING

Online

 
 

Tankens kraft

är så stark att den hjälper oss att uppfylla våra drömmar och övervinna våra rädslor, om vi bara lär oss använda den på rätt sätt. Den mentala träningen bygger på systematisk träning på egen hand som är lätt och inte tar speciellt mycket tid anspråk.

Mental träning används av personer, föreningar och organisationer för att prestera och må bättre. Det är en metod som passar alla oavsett utgångsläge.

 

Du kan bland annat träna upp din motivation, självbild, prestation, koncentration och kreativitet. Du kan också jobba med din hälsa som till exempel sömn, vikt, fobier, stress och oro.

Marie Ekström

Lic. Mental Tränare

Hör gärna av dig!

    ©2013 by MentalTrainingSthlm